Rechizitoriul DNA, EPISODUL 2. Prezentarea pe larg a situației de fapt

Printre atribuțiile judecătorului sindic se numără, conform art. 11, al. 1, lit. c din Legea 85/2006, ”desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolvenţă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, fixarea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activităţii practicienilor în insolvenţă, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă cererea îi aparţine. În situaţia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. În caz de conexare se va ţine seama de cererile creditorilor în ordinea mărimii creanţelor sau de cererea debitoarei, dacă nu există o cerere din partea unui creditor”.

moldovan la tv

Tupeul şi nesimţirea judecătorului Moldovan se vede şi din modul în care s-a prezentat în faţa românilor după arestare

Întrucât legiuitorul a lăsat la latitudinea judecătorului sindic desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului, în mod provizoriu, inculpatul Stanciu Ion, a găsit în prevederea legală o posibilitate de a valorifica în interes propriu această atribuțiune de serviciu, în scopul obținerii de venituri în mod nelegal. Astfel, magistratul a profitat de faptul că una dintre sursele practicienilor în insolvență de a obține venituri și a de a se face cunoscuți în domeniu o reprezintă tocmai desemnarea lor provizorie în dosarele având ca obiect procedura insolvenței, care pe lângă remunerația stipulată în normele legale, putea aduce după sine și solicitarea creditorului majoritar de numire în cauză, pe tot parcursul derulării procesului, cu onorarii mai mari și potențiale câștiguri, stabilite procentual, din valorificarea activelor societăților aflate în lichidare.

Una dintre întreprinderile profesionale unipersonale cu responsabilitate limitată care era interesată în preluarea dosarelor de insolvență în maniera desemnării provizorii de către judecătorul sindic, a fost LEGAL RECOVERY IPURL, societate, înregistrată în la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la poziția 205, subsecțiunea Societăți profesionale cu personalitate juridică și este administrată de către suspecta Candea Cristina Elena, practician definitiv în insolvență și totodată avocat în cadrul Baroului București.

Aceasta, fiind în relații apropiate cu un fost grefier la Judecătoria Sectorului 3, unde a colaborat cu inculpatul Stanciu Ion, care a activat în cadrul acestei instanțe, a considerat că poate să folosească această circumstanță pentru a-și asigura accesul la magistrat. Astfel, în cursul lunii iulie 2013, Candea Cristina Elena a convenit cu fosta grefieră să-l antameze pe judecătorul Stanciu Ion, sens în care s-au deplasat la sediul Tribunalului București, unde au fost primite de către acesta din urmă în biroul său, situat la etajul 4 al imobilului. Cu această ocazie, fosta grefieră i-a făcut cunoștință suspectei cu judecătorul. Candea Cristina Elena a folosit acest prilej pentru a-i prezenta inculpatului societatea de insolvență pe care o conducea și a-l lăsa să înțeleagă că dorește ca ofertele de numire în dosarele pe care acesta le judeca să fie luate în considerare și să obțină desemnarea LEGAL RECOVERY IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu sau lichidator.

Deşi în cadrul întâlnirii, Stanciu Ion nu a pretins în mod explicit vreun folos pentru încredinţarea procedurii de insolvenţă societăţii LEGAL RECOVERY IPURL, atât Candea Cristina Elena, cât şi judecătorul au înţeles că acest fapt se va realiza, aspect ce reiese din succesiunea ulterioară a faptelor. În acest sens, inculpatul a stabilit că urmează să țină legătura cu practicianul în insolvență prin intermediul fostei grefiere, cu care a și făcut schimb de numere de telefon.

Conform înțelegerii, în cursul lunii septembrie 2013, fosta grefieră l-a contactat telefonic pe Stanciu Ion, propunându-i să se întâlnească. Întrucât acesta a fost de acord, martora a informat-o pe Candea Cristina Elena cu care a avut o întrevedere, în cadrul căreia i-a fost înmânată suma de 1000 lei pentru a fi remisă judecătorului Stanciu Ion. În consecință, grefiera s-a văzut cu magistratul și i-a dat cei 1000 lei, în schimbul cărora, acesta la termenul din data de 08.10.2013 a procedat la desemnarea LEGAL RECOVERY IPURL în calitate de lichidator judiciar provizoriu, în dosarele 27595/3/2013 și 11005/3/2013 și ulterior, la termenul din 22.10.2013 la numirea aceleași întreprinderi profesionale unipersonale, în calitate de administrator judiciar provizoriu, în dosarul Tribunalului București 19765/3/2013.

Din analiza datelor furnizate pe portalul instanțelor de judecată, constatăm că anterior numirilor din luna octombrie 2013, LEGAL RECOVERY a mai fost desemnată lichidator sau administrator judiciar provizoriu în cauzele repartizate spre judecată completului C3, condus de către inculpatul Stanciu Ion o singură dată în cursul anului 2012 (dosar 31436/3/2012) și de două ori în anul 2013, în lunile martie și aprilie, în dosarele 26996/3/2012 și respectiv 49177/3/2012, pentru ca ulterior punerii în executare a convenției statuate între Candea Cristina Elena, fosta grefieră și Stanciu Ion, frecvența acestor numiri să înregistreze o creștere vizibilă. Consecințele acordului ilicit încheiat între persoanele antemenționate au fost percepute pozitiv de către practicianul în insolvență și sunt reflectate în dialogul pe care Candea Cristina Elena l-a purtat în data de 25.11.2013, ora 10:08:23, când, în legătură cu dosarul 11005/3/2013, aceasta i-a prezentat fostei grefiere avantajele numirii:” Pentru mine e important, că înseamnă că are ceva pe leasing, ştii, şi pot să valorific, în antiteză cu situația celorlalți practicieni: Nu contează valoarea. Poate să fie şi zece mii de euro, dar tot contează, faţă de alţii care nu au nimic, ştii?!”. La rândul său, fost grefieră a surprins chintesența acestei înțelegeri:”E bine că eşti în cărţi, acolo”

Conversația oglindește caracterul bilateral avantajos din punct de vedere pecuniar pentru cele două părți implicate în procedura insolvenței, magistratul pe de o parte pentru banii pe care îi primea de la Candea Cristina Elena, iar aceasta, pe de altă parte pentru veniturile pe care le putea obține din valorificarea potențialului cauzelor repartizate într-o manieră contrară legii.

După luna septembrie 2013, activitatea infracțională a suspectei, inculpatului și martorei denunțătoare a urmat, în linii generale, același tipar și a urmărit realizarea acelorași scopuri, respectiv numirea în dosarele de insolvență, în ceea ce privește suspecta și suplimentarea veniturilor, în ceea ce-l privește pe inculpat. Astfel:

1. În data de 28.11.2013, Candea Cristina Elena a reiterat dezideratul pe care și l-a stabilit, denunțătoarei, în sms-ul pe care i l-a expediat, la ora 12:39:05: ”Te pup, L!! Vrem dosare noi, tari si mari!”. Răspunsul primit la ora 13:20:26 de către suspectă ”Nu am niciun semn, astept cuminte”, confirmăexistența unei înțelegeri infracționale dintre magistrat, practicianul în insolvență și fost grefieră și relevă faptul că interacțiunea între cei trei se limitează la momentele în care s-a repartizat un dosar către LEGAL RECOVERY IPURL sau urmează a fi preluat un dosar de insolvență de către societate și, prin urmare trebuie îndeplinită obligația corelativă a remiterii mitei către magistrat și că, așa cum a indicat Stanciu Ion, comunicarea dintre participanți se realizează doar prin denunțătoare.

Continuare EPISODUL 3 – STENOGRAMELE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: